Blog

TP HCM công bố cấp độ dịch ở 22 quận huyện

TP HCM công bố cấp độ dịch ở 22 quận huyện

Tính đến ngày 24/10, có 9 quận huyện tại TP HCM ...